Vroeg in de ochtend pakken we de eerste stadsbus die Peking verlaat, de stad is nog enkel verlicht door straatlantaarns...